Scroll to top
Proportioning Valve

Proportioning Valve

W trakcie odbudowy auta spotkała mnie niejedna niespodzianka, ale taką nauczkę dostałem po raz pierwszy. Podczas sortowania części, które miały trafić…

240z 6 maja 2021