Scroll to top

Z autem dostałem:

  • Certificate of Title,
  • Ocenę techniczną rzeczoznawcy,
  • fakturę,
  • kopię Poświadczonego zgłoszenia celnego (PZC),
  • Statement of Facts,
  • Vehicle Transfer and Reassignment Form,
  • i oczywiście umowę zakupu/sprzedaży.

Wypełniłem deklarację PCC-3 i cały szczęśliwy opłaciłem należny podatek :).

Related posts